Юридическа консултация

 

Покупко - продажбата на недвижим имот е процес, който е добре урегулиран във Българското законодателство. Въпреки това ви съветваме, винаги при сключване на сделка да се консултирате с опитен юрист.

Изхождайки от богатия си опит в областта на недвижимите имоти, създадохме цялостна система за правно обслужване на нашите клиенти.

 

Юридическите ни услуги включват:

 

  • Разясняване на цялостната процедура по покупко – продажба на недвижим имот

  • Проверки на собствеността

  • Проверка за тежести и обременения

  • Проверка на всички документи, съпътстващи сделката с недвижим имот

  • Съдействие при подготовката на нужните документи за покупко – продажба на недвижим имот

  • Изготвяне на съответните договори и нотариални актове

  • Представителство при сключване на сделка с недвижим имот