Следпродажбено обслужване

 

Работата по по покупко-продажба на недвижим имот не приключва с изповядването на сделката при нотариус. За тази цел изградихме отдел който да помага на клиентите ни и в процеса след фактическата покупка на имота. Нашите услуги включват:

 

  • Деклариране на недвижимия имот в съответната община към която принадлежи

  • Смяна на партиди за ток и вода

  • Регистрация на чуждестранни граждани в регистър Булстат

  • Услуги по индивидуална поръчка от клиент